Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του σωματείου με την επωνυμία Αθλητικός Σύλλογος Φοίνικας Πτολεμαϊδας, καλεί σε τακτική ετήσια γενική συνέλευση τα μέλη αυτού την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 20:00 μ.μ στον επαγγελματικό χώρο του μέλους του σωματείου Κωνσταντίνου Δημητρόπουλου επί της οδού Περδίκα αριθ. 2.

Το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

1) Διενέργεια Εκλογών για την ανάδειξη των πέντε (5) τακτικών και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και των τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών της Ε.Ε..
2) Αναγνώριση της εγκυρότητας των πράξεων της προσωρινής διοικούσας επιτροπής και πρόταση για απαλλαγή των μελών αυτής από κάθε ευθύνη.

Συμμετοχή υποψηφιότητας υποβάλλεται στον πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης κ. Εφραιμίδη Παναγιώτη το αργότερο μέχρι τις 14:οο την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011.

Για την Προσωρινή Διοίκηση του Α.Σ.Φ.Π.
Ο Πρόεδρος
Εφραιμίδης Παναγιώτης
Ο Γραμματέας
Ταργοντσίδης Ανδρόνικος